Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”)


MADDE 1 Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) ; www.mallshef.com (“Platform”)

üzerinden mal ve/veya hizmet alımı siparişi veren,gerçekleştiren gerçek yada

tüzel kişi (“Alıcı”) ile Yakuplu Mahallesi Barbaros Caddesi 57/341 adresinde

bulunan ve Beylikdüzü V.D. 1680834375 Vergi Numarası ile kayıtlı olan

Bıgart Tasarım Mimari ve Ticaret Limited Şirketi (“Satıcı”) arasındadır.


MADDE 2 Tanımlar

İşbu sözleşmede sıklıkla geçecek olan terimler ,aşağıda açıklanacakları anlamları ifade

edeceklerdir.

İNTERNET SİTESİ :Satıcıya ait www.mallshef.com e-ticaret sitesi .

BTM :BIGART TASARIM MİMARİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SATICI :Kamu Tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari yada mesleki

amaçlarla tüketiciye mal sunan ve/veya mal sunanın adına yada

hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi.

ALICI :www.mallshef.com üzerinden Satıcı tarafından verilen ilanlar ile satışa

sunulan mal ve/veya hizmetleri sipariş vermek suretiyle talep eden eden

ve/veya satın alan gerçek/tüzel kişi (üye)yi temsil eder. Madde 5 de

ALICI bilgileri listenecektir.

HİZMET :Bir ücret yada menfaat karşılığında yapılan yada yapılması taahhüt

edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemi.

Madde 6.1.17 ‘de sipariş konusu hizmetler listelenecektir.

ÜRÜN/MAL :Alışverişe konu olan taşınır eşya,konut veya tatil amaçlı taşınmaz

mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan,

yazılım,ses,görüntü ve benzer her türlü ürünler.

Madde 6.1.17 ‘de sipariş konusu ürün/mallar listelenecektir.

TARAFLAR :SATICI ve ALICI.

SÖZLEŞME :SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme.

YÖNETMELİK :Mesafeli Satışlar Yönetmeliği.

KANUN :6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu.


MADDE 3 Taahhüt


İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.Taraflar işbu Sözleşme

tahtında 6502 Sayılı Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşme-

ler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini,

anladıklarını ve uygulayacaklarını kabul ,beyan ve taahhüt ederler.


MADDE 4 Konu


İşbu sözleşmenin konusu ;ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden

elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinin belirlen-

mesidir.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar “satış fiyatı”dır.İlan edilen fiyatlar

ve vaatler gücellenene kadar geçerlidir.Belirli süreler aralığında ilan edilen fiyatlar

belirlenen süreler arasında geçerlidir.MADDE 5 Alıcı Bilgileri


Adı – Soyadı/TC.No:

Adresi :  

Telefon :

E-mail :06/25/2024


MADDE 6 Alıcının Sipariş Öncesi Bilgilendirildiği Konular


6.1.1.Alıcı,aşağıda belirtilmiş olan konular için ;işbu sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet

sitesinde kabulü ile sipariş verme ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce

İnternet Sitesi'nin ilgili sayfalarındaki tüm genel ve özel açıklamaları okuduğunu,incele-

diğini,anladığını ve kendisine İntenet Sitesi(Satıcı/BTM) tarafından gerekli tüm bilgi-

lendirilmelerin yapıldığını kabul eder.

6.1.2.Gizlilik ilkeleri.

6.1.3.Satıcı'nın ünvanı,iletişim bilgileri ve güncel tanıtıcı bilgileri.

6.1.4.Sözleşme konusu ürünler için,SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri ve

araçları,ürünlerin temel özellikleri ve nitelikleri,nakliye bedelleri,gümrük vergileri/masrafları

dahil toplam fiyatı.(ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği top-

lam bedel).

6.1.5.Ürünlerin ALICI'ya teslimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler,nakliye/kargo masrafları.

6.1.6.Ürünlerin her türlü gümrük masrafları.

6.1.7.Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları.

6.1.8.ALICI'nın kanuni hakları,SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri.

6.1.9.ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer hizmetler.

6.1.10.ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda,bu hakkını kullanma şartları,süresi ve

usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği.

6.1.11.ALICI'nın cayma hakkı bulunduğu ürünlerde;cayma süresi içinde,ürünün kullanım

talimatlarına,olağan işleyişine veya teknik özelliklerine aykırı kullanımı nedeniyle bozulduğu,

özelliğini yitirdiği/bir değişikliğe uğradığı durumlarda ALICI'nın “cayma hakkı” talebinin

kabul edilmeyebileceği.

6.1.12.ALICI'nın cayma hakkının bulunduğu durumlarda; Ürünleri SATICI'ya teslim şekli,

ilgili tüm iade hesaplamaları (iade yolları,kargo ve gümrük masrafları sorumluluğu,ALICI

tarafından kazanılmış ve/veya kullanılmış indirim ve/veya iade kuponları ile mahsuplar

dahil olmak üzere)

6.1.13.Ürünlerin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış

girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araç ve yöntemler.

6.1.14.Ürün iade taleplerinin “ayıplı mal”tanımlamasının dışında nakliye ve gümrük

bedellerinin ALICI'nın iade bedelinden mahsup edileceğine.

6.1.15.Mal,Ürün ve/veya Hizmetlerin temel özellikleri (türü,miktarı,marka,modeli,rengi,

ölçüleri,içeriği ve benzeri) SATICI'ya ait internet Sitesinde bulunmaktadır.Fakat .ALICI; eksik

bilgilendirme yapılabileceğini, sipariş etmek istediği ürün ve/veya hizmet ile ilgili eksik

olduğunu düşündüğü ve/veya öğrenmek istediği bilgiler için SATICI ile irtibatı sonucunda

bilgilendirilebileceğini, ve bu bilgileri SATICI'dan eksiksiz olarak aldıktan sonra ürün siparişi

verdiğini kabul eder.

6.1.16.İnternet Sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır.Fiyatlar ve vaatler

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.Süre belirtilerek ilan edilen fiyatlar ise

belirtilen süre aralıklarında geçerli olacaktır.

6.1.17.Sözleşme konusu ürün ve /veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda

belirtilmiştir.6.1.17.Ürün sevkiyat masrafı (kargo),diğer her türlü vergi,resmi harç gibi ek ücretler İnternet

Sitesi’nde farklı ilan edilmemiş ise ALICI tarafından ödenecektir.


MADDE 7 Genel Hükümler

7.1.1.Satıcı,işbu sözleşme konusu ürün ve/veya ürünleri ,İnternet Sitesinde sipariş

zamanında olan/belirtilen niteliklere uygun,varsa garanti belgeleri,kullanım klavuzları,

tüm gerekli olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi,her türlü ayıptan ari olarak yasal

mevzuat yükümlülükleri uyarınca sağlam,belirtildiği şekilde,her türlü hileden uzak bir

şekilde,zamanında ve eksiksiz olarak göndermeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.

7.1.2.Alıcı,işbu sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin siparişi için ,işbu sözleşme’yi

elektronik ortamda teyid ettiğini,herhangi bir sebeple Sözleşme konusu sipariş bedelinin

ödenmemesi ve/veya banka ve/veya finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde,

Satıcı’nın Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerinin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini

kabul,beyan ve taahhüt eder.Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından

başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan

ödemelerle ilgili Alıcı,Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul,beyan ve

taahhüt eder.

7.1.3.Alıcı,İnternet Sitesi’ndeki Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel özellikleri,

satış fiyatları,ödeme şekli,teslimat şartları,vergi ve gümrük masrafları ön bilgileri okuyup

bilgi sahibi olduğunu,elektronik ortamda işbu Sözleşme ile gerekli teyidi verdiğini kabul,beyan

ve taahhüt eder.Alıcı’nın ,ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyid etmesi,mesafeli satış

sözleşmesi’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından Alıcı ya verilmesi gereken adres,sipariş

verilen ürün ve/veya ürünlere ait temel özellikleri,ürünlerin vergiler dahil fiyatlarını,ödeme

ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

7.1.4.Alıcı,işbu sözleşme konusu mal ve/veya hizmeti kargo şirketinden teslim alırken

kontrol edeceğini ,kırık,yırtık,ezik,ambalajı yırtık v.b. hasarlı ve ayıplı mal ve/veya hizmeti

teslim almayacağını , bu şekilde teslim alınan ürün için Satıcıya iade hakkını kaybedeceğini,

teslim alınan herbir mal ve/veya hizmetin hasarsız,ayıpsız ve sağlam olduğunu kabul,beyan

ve taahhüt eder.

7.1.5.Alıcı,İade hakkı olan ürünleri kullanmadan,iç ambalajını açmadan,sağlam bir şekilde

belirlenen kargo firmasına teslim edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.Hasarlı olarak kargoya

teslim edilmek istenen mal ve/veya hizmetler kargo firması tarafından teslim alınmayacaktır.

7.1.6.Satıcı ,Sözleşme konusu her bir ürünü,ilanda belirtilen teslimat süresinin son günü başlangıç

kabul edilmek kaydı ile 30 gün içinde Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına ve/veya İnternet Sitesinde

ilan edilen/sunulan kargo (teslimat) seçeneklerinden kendi tercih etmiş olduğu teslimat seçe-

neği uyarınca kişi ve/veya kuruluşa teslim edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Bu süreler içinde

teslimatın gerçekleşmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir.

7.1.7.Satıcı,Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan,Alıcı’yı bilgilendirmek ve

onayını almak kaydı ile,sipariş edilen ürünün eşit kalite ve fiyatında farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.1.8.Satıcı,Tarafların iradesi dışında gelişen,öngörülemez olan,savaş,afet,salgın v.b.mücbir sebep

halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri süresi içinde teslim edemez ise;

mümkünse önceden ,aksi durumda süre sonunda Alıcı ‘ya bildirmeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.

alıcı,siparişin iptal edilmesini,sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetlerin varsa eşdeğeri ile değiş-

tirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini

Satıcı’dan talep etme hakkına haizdir.Alıcı tarafından siparişin iptali durumunda Alıcı’nın nakit

yaptığı ödemeler 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış

olduğu ödemelerde ise ürün tutarı,siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesini izleyen 7 gün içerisinde

ilgili banka ve/veya kuruluşa iade edilir.Bankaya ve/veya kuruluşuna iade edilen tutarın Alıcı’nın

hesabına yansıtılması süreci tamamen ilgili banka ve/veya aracı kuruluşun insayatifinde olup,

Alıcı kendi banka ve/veya ilgili kuruluşun gecikmeli iadesi için Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul,

beyan ve taahhüt eder.

7.1.10.Satıcı,Alıcı’nın farklı butiklerden almış olduğu ürünleri,yasal teslim sürelerine riayet

etmek kaydı ile farklı zamanlarda yapabilecektir.

7.1.11.Alıcı,kendisine ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme

konusu ürün bedelinin ilgili banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi

durumunda ,ürün teslim edilmiş ise,ürün ve/veya hizmetleri 3 gün içerisinde; Satıcı’ya iade

edeceğini ve/veya ürün bedelini 3 gün içerisinde Satıcı’ya havale/eft yada mail order yoluyla

ödeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

7.1.11.Alıcı ile sipariş ödemesi için kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması ve/veya

mal ve/veya hizmetlerin Alıcı’ya tesliminden önce sipariş ödemesi için kullanılan kredi kartında

güvenlik açığı tesbit edilmesi halinde;Satıcı,siparişi iptal etme hakkına haizdir.

7.1.12.Alıcı ;Kredi ve/veya banka kartlı ödeme yöntemlerinde kredi kartı güvenliği ve kullanımı

şartları tamamen Alıcı ve/veya kredi ve/veya banka kartı sahibinin kontrolünde olduğu

için,İnternet Sitesi’nin kendi banka ve/veya finans kuruluşunun dışındaki tüm güvenlik ve kullanım

durumlarının kendi sorumluluğunda olduğunu beyan ,kabul ve taahhüt eder.

7.1.13.Alıcı,Satıcı’ya ait internet sitesine üye olma aşamasında verdiği kişisel ve tüm bilgilerin

doğru olduğunu,Satıcı’nın bu bilgiler doğru olmadığı için uğrayabileceği tüm zararları derhal

tazmin edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

7.1.14.Alıcı,Satıcı’ya ait internet sitesinden alışveriş yaparken ,yasal mevzuatlara riayet

etmeyi ,işbu Sözleşme’yi,elektronik ortamda onaylayarak kabul,beyan ve taahhüt eder.Aksi

durumda ,doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı

bağlayacaktır.

7.1.15.Satıcı,İnternet Sitesi’nde çeşitli zamanlarda koşulları ve zamanlaması Satıcı tarafından

belirlenmek üzere kampanyalar düzenleyebilir.Bu kampanyaları durdurabilir,güncelleyebilir,

yada kampanya koşullarını değiştirebilir.Alıcı,İnternet Sitesi’nden yapacağı alışverişlerde

güncel kampanya koşullarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan,kabul ve taahhüt eder.

7.1.16.Ödeme ile ilgili kampanyalar tamamen Alıcı’nın kullandığı kredi ve/veya banka kartı

veya finans kuruluşu insiyatifinde olup,Alıcı;farklı ödeme planı,indirim,taksit v.b.ödeme

koşulları için Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını beyan,kabul ve taahhüt eder.

7.1.17.Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade,cayma hakkı v.b sebeplerle

İade etmesi halinde Satıcı tarafından ilan edilen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple

sağlanaması durumunda ,kampanya dahilinde faydalınan indirim /fayda iptal edilir ve Alıcı’ya

yapılacak ödeme miktarından düşülecektir.

7.1.18.Alıcı,İşbu Sözleşme’ye konu olan maddelerin herhangi birini ihlal etmesi durumunda

hukuki ve cezai olarak sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu kabul,beyan ve taahhüt

eder.


MADDE 8 Kişisel Verilen Korunması ve Ticari Elektronik İleti Hakları


8.1.1.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlana-

bilecek,Alıcı’ya ait ;kimlik bilgileri,eposta ve teslimat adresleri,demografik ve mali veriler

içeren bilgiler,ürün ve/veya hizmet sunmak/geliştirmek,ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek,

olası sorunların çözümü,pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,Alıcı’ya ait bilgileri güncellenmesi

ve üyelik yönetimi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer Sözleşmelerin ifası ve 3. Kişilerin teknik,

lojistik ve benzeri diğer işlevlerin Satıcı adına yerine getirilebilmesi için Satıcı,Satıcı iştirakleri ve

3.kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir,yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir,

kullanılabilir,güncellenebilir,paylaşılabilir,transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.1.2.internet Sitesi bulunan Alıcıya ait bilgi ve işlemlerin güvenliğinin sağlanması ve sürdürüle-

bilirliği için tüm önlemler kendi sistem altyapısında ,bilgi ve işlemin mahiyitine göre günümüz

teknik imkanları ölçüsünde Satıcı tarafından alınmıştır.Söz konusu bilgilerin Alıcı’nın kendi

cihazından giriş ve işlemleri sırasında,artniyetli olarak erişilememesi,virüs ve benzeri zararlı

uygulamalar da dahil olmak üzere korunması ve gerekli tedbirlerin alınması tamamen Alıcı’-

nın sorumluluğundadır.

8.1.3.Alıcı istediği zaman,belirlenen iletişim kanallarını kullanarak Satıcı’dan veri kullanımı

İşlenmelerini ve/veya iletişimleri durdurulmasını talep etme hakkına haizdir.Alıcı tarafından

bu şekilde bir talep gelmesi durumunda ,kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler

azami süre içinde durdurulacak ve Alıcı’nın talep etmesi halinde; hukuken muhafaza edilmesi

gereken bilgiler hariç olmak üzere,tüm bilgiler ,ilgili işlemler,veriler silenecektir.Alıcı ,belirtilen

konular içerisinde aleyhine bir durumla karşılaşması halinde Satıcı’ya itirazda bulunabilir,verilerin

kanuna aykırı işlenmesi sonucunda zarara uğraması halinde Satıcı’ya başvurabilir,bilgi ve veri

paylaşımı talep edebilecektir.Satıcı ,Kişisel verilerin korunması ve gizlilik hususunda Alıcı’ya

gereken bilgileri kanun ve mevzuat çerçevesinde ,yasal sürelerinde verme sorumluluğundadır.

8.1.4. Satıcı,Alıcı’lara güncel mevzuata uygun şekilde ,her türlü ürün ve/veya hizmetlerle

ilgili tanıtım,reklam,promosyon,iletişim,satış ve pazarlama amacıyla,kredi/banka kartı ve

üyelik bilgilendirme,işlem ve her türlü uygulamaları için Bıgart Tasarım Mimari ve Ticaret

Limited Şirketi tarafından ,anlık bildirim,SMS,otomatik arama,eposta/mail,faks,bilgisayar,

telefon,fax ve diğer iletişim araçları ile ticari elektronik gönderimler/iletişimler yapalabilir,

Alıcı kendisine elektronik iletiler gönderilmesini işbu Sözleşme ile kabul etmiştir.

8.1.5.İnternet Sitesi’nden ulaşılabilecek diğer sitelere ait gizlilik ve güvenlik politikaları ve

oluşabilecek ihtilaflar ile menfi sonuçlarından Satıcı sorumlu değildir.

8.1.6.İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi,içerik,görsel ile bunların düzenlenmesi ve kullanımı

Satıcı’nın anlaşmasına göre 3.şahıslara ait olanlar hariç,tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları

Bıgart Tasarım Mimari ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.


MADDE 9 Cayma Hakkı ve İade Şartları


9.1.1.Alıcı, herhangi bir neden göstermeksizin İnternet Sitesi’nden almış olduğu ürün ve/veya

hizmetleri aşağıdaki maddelerin haricinde (bknz.9.4.1. madde) 14 gün içinde iade etme

hakkına sahiptir.

9.1.2.Yurt içi satışlarda cayma hakkının kullanılabileceği mal ve/veya hizmetlerin iade bedeli

tam ve eksiksiz olarak gerçekleşecektir.

9.1.3.Yurt dışı satışlarda cayma hakkının kullanılabileceği mal ve/veya hizmetlerin

iadesi , nakliye,gümrük v.b.vergileri toplam tutarından mahsup edilerek(düşülerek) iade

edilecek,Satıcı tarafından ayıplı olarak gönderilmiş olan iade ürünlerin bedeli tam ve eksiksiz

olarak iade edilecektir.

9.1.4.Alıcı ,iade taleplerini; İade Destek Merkezimiz’den veya bizimle iletişime geçerek,

internet Sitesi’nde bulunan iade formları aracılığı ve Satıcı’nın gerçekleştireceği onay ile

rahatlıkla yapabilecektir.

9.1.5.Alıcı ,cayma hakkı bulunan ürünler için,yasal başvuru süreleri içerisinde İade Destek

Merkez aracılığıyla iadesini gerçekleştirebilir.

9.1.6.Cayma Hakkının kullanılamayacağı durum,mal ve hizmetler ;

a)Koruyucu unsurları açılmış olan mallar,(ambalaj,mühür,bant v.b.)

b)Sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar (Kozmatik,maske,iç çamaşırı v.b.)

c)Teslimden sonra farklı ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayacak mallar

d)Alıcı’nın talebine göre üretilmiş ,kişiye özel mallar

e)Çabuk bozulabilecek ve son kullanma tarihi geçebilecek mallar

f)Her türlü Digital içerikler (mp3,video kayıt,ekitap,cd,dvd,şifreli/şifresiz oyun v.b.içerikler)

g)Her türlü Yazılım ve programlar

h)Sipariş verilmeden önce her türlü kabul edilen hizmetler

ı)Satın almadan önce kabul edilen abonelikler

i)Yeniden satışı yapılamayacak mal ve/veya hizmetler

i)Fiyatı piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve kontrolümüzde olmayan

mallar

j)Satın alma gerçekleştirme aşamasında Satıcı tarafından açıkça iade edilemeyeceği /

cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilen mal ve/veya hizmetler


MADDE 10 Hukuki Şartlar ve Delil Anlaşması


10.1.1.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca

uyuşmazlık durumunda T.C. İstanbul Mahkemeleri ve Tüketici Hakları Hakem Heyetleri

yetkili kılınmıştır.

10.1.2.Alıcı ,kredi kartı ve/veya finans kurumları aracılığı ile yaptığı satınalma işlemlerinde

oluşabilecek ;temerrüde düşme,ödeme iptali v.b. durumların oluşması sonucu Satıcı’ya ödeme

yapılamaması durumunda ,satın almış olduğu mal ve/veya hizmetlerin bedelini,varsa gecikme ile

oluşabilecek zarar ve ziyanı Satıcı’ya derhal ödeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

10.1.3.Alıcı ,İnternet Sitesi’nden ve/veya uygulamasından ve/veya bu Sözleşme’nin ihlalinden

doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (İnternet Sitesi verileri,bilgisayar

kayıtları ve yazışmalar,ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar da dahil olmak üzere)

kesin delil oluşturacağını kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.


MADDE 11 Yürürlülük


11.1.1. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı,işbu

Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

11.1.2.Satıcı,söz konusu Sözleşme’nin İnternet Sitesi üzerinde,Alıcı tarafından okunduğuna

ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilmemesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri  yapmakla yükümlüdür.

Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini iyileştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik İlkeleri.