Menu
Your Cart

Gizlilik İlkeleri


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

  www.mallshef.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”

uyarınca www.mallshef.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama üyesi müşteri,Sa-

tıcı,ziyaretçi ve çalışanlarımızın kişisel/ticari bilgilerinin gizliliğini esas ve öncelikli

olarak kabul etmekteyiz.Bu bilgilerin gizliliğin korunması (güvenliği) kapsamında

ilgili kanun ve mevzuatlara uyumlu olarak işbu metni (“Politika”) bilgilerinize sunuyoruz.


Toplanan Bilgiler ve Kullanımı


  Sitemize ve/veya Mobil Uygulamamıza üye olmanız,onay vermeniz yada üye olmadan

hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda; ad,soyad,e-posta adresi,telefon numarası,

cinsiyet,doğum tarihi,kişisel ilgi alanları,fatura ve teslimat adresleri,sipariş detayları gibi

bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız.Bu bilgileri ;Siparişlerinizi doğru işlemek,tesli-

mat,satın aldığınız ürünlerdeki olası sorunlar,değişim yada ürün-teslimat ile ilgili sorularınıza

yanıt verebilmek,çevrimiçi alışveriş için yasal yaşta olduğunuzu belirlemek,herhangi bir

etkinlik,duyuru,bülten yada kampanya durumunda sizleri bilgilendirebilmek,ilgi alanı ve

ziyaret istatistikleri ile doğru ürünlere kolayca ulaşmanızı sağlamak için kullanacağız.Bu

bilgiler dışında www.mallshef.com site ve/veya mobil uygulama ziyaret sıklığı ,süresi

sipariş anındaki internet protokol adresi ( IP ) ,ziyaret edilen ürün sayfalarının ve/veya

sipariş verilen ürünlerin ziyaret sıklığı,satış performansı gibi ticari/pazarlama ile ilgili

istatistiksel bilgiler,üyelerimizin (müşteri ve satıcı) alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak,

doğru ve güvenli iletişimi ,ilgili içeriğe kolay ulaşımı ve alışveriş güvenliğini tam ve eksiksiz

olarak sağlayabilmek için kullanacağız.Sipariş oluşturma aşamasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde

şirketimiz sistemlerinde saklanmaz.Toplanan Bilgilerin Paylaşımı  www.mallshef.com sitesinde ve/veya mobil uygulamasında toplanan bilgiler ;

hizmetin doğru,güvenli ve eksiksiz şekilde yerine getirebilmesi,kanun ve ilgili mev-

zuat kapsamlarının yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi,internet sitesinin ve/veya

mobil uygulamanın kolay ve güvenli uygulanabilir olmasını,müşteri memnuniyetinin

sağlanabilmesi ,satıcılar için güvenli şekilde satış performansının arttırılabilması,sözleşme

yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesimesi,hukuki işlemelerin takibinin yapılabilmesi,

hesaplı,doğru ve güvenilir alışveriş deneyimleri sağlanabilmesi için,yurtiçi ve yurtdışında

birlikte çalıştığımız firmalar (kargo,müşteri hizmetleri,veritabanı v.b hizmet sağlayıcıları),

ürünlerin tedarikçileri (satıcılar) Bıgart Tasarım Mimari ve Tic.Ltd.Şti. İştirakleri ve kanuni

yükümlülüklerin gerektirdiği durumlarda ilgili resmi merciler ile paylaşılabilecektir.

Ancak ; bilgileriniz,Bıgart Tasarım Mimari ve Tic.Ltd.Şti.( www.mallshef.com) tarafın-

dan korunacak ve bilgilerinizin paylaşılacağı tüm firmaların da bilgi güvenliği ve gizliliği

yükümlülüklerine uygun hareket etmeleri sağlanacaktır.

  Belirtilen nedenlerin dışında ,bilgileriniz,herhangi bir şekilde 3.şahıs ya da tüzel kişilerle

paylaşılmamakta veya faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacaktır.

Üye ve ziyaretçi,işbu Politika'da belirtilen şartlara uymak koşulu ile www.mallshef.com

u ve/veya mobil uygulamasını kullanabilir.

  Üye ve ziyaretçi,www.mallshef.com sitesini ve/veya mobil uygulamasını kullanmaya

başladığı andan itibaren işbu Politika'nın tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve şarların

kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul eder. Bıgart Tasarım Mimari ve Tic.Ltd.Şti. Tüm bu

koşulları,güncel kanun ve mevzuatlar çerçevesinde ,kendi takdiri üzerine değiştirme ve

değişiklikleri Üye'ye bildirme hakkını saklı tutar.


Bilgi Güvenliği


  Bıgart Tasarım Mimari ve Tic.Ltd.Şti. (www.mallshef.com);ISO/IEC 27001, PCI DSS gibi

Uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde Üye lerinin bilgi güvenliğini sağlamak

için ileri teknolojiye sahip araçlar ve aracılar ile çalışmaktadır.Sitemizin ve/veya Mobil Uy-

lamamızın güvenliğini sağlamak için,güvenli ortamlarda hetürlü fiziksel,elektronik,ve

yönetimsel ve hukiki önlemler alınmıştır.Tüm bilgiler ; kişisel Verilerin Korunması ve İşlen-

mesine dair kanun çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklan-

makta ve yedeklenmektedir.

  Personel ve iş ortaklarının kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki uygulaya-

bilirliğini arttırmak için bilgi güvenliği eğitimleri ve bildirimleri sağlanmaktadır.Ayrıca Per-

sonel ve Satıcılarımızdan bilgi güvenliği yükümlülükleriyle ilgili yazılı taahhütname alınmak-

tadır.İşbu Politka metni,şartname ve 6698 sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu kapsa-

mında uygunsuzluklar tespit edildiğinde TC İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.Veri

sızıntıları ve ihlallerini tespit edebilmek amaçlı oluşturduğumuz altyapı sistemleri,uygulama

ve servis seviyesinde oluşturulan şifreli protokol kullanımı,güvenlik duvarları ve erişim kont-

rol mekanizmaları ile sağlanmaktadır.Bilgi sistemlerinde yapılan/yapılacak değişikler kayıt

altına alınmakta ,veri kayıplarına karşı güvenli veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel

veriler yedeklenmektedir.Bıgart Tasarım Mimari ve Tic.Ltd.Şti. İlgili kanun ve mevzuat gün-

cellemelerini sitede üyelerine duyuracaktır.

  www.mallshef.com ve/veya mobil uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure

Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır.

Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamımız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda

tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullanmış olduğunuz tarayıcınıza bağlı olarak) bir

kilit yada anahtar ikonu ve adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http'den https'e

dönüştüğünü göreceksiniz.Bu sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenli sunucuların

üzerinden işlem yaptığına dair güvenlik garantisidir.

  Bıgart Tasarım Mimari ve Tic.Ltd.Şti.(www.mallshef.com) bilgi güvenliği ihlalleriyle

karşılaştığı takdirde ,bu ihlallerden sorumlu kişi,şirket ve 3.kişilere karşı yasal hakları saklı

tutar.

Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini iyileştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik İlkeleri.